W polu stoi krzyż, a w ogrodzie gajwykonawczynie: Bronisława Sidzina, ur. 1921 r.
Helena Przybyła, ur. 1929 r.
Marta Pietraszek, ur. 1920 r.
data nagrania: 12 września 1965 r.
rodzaj pieśni: pieśń weselna
miejsce nagrania: Godziszka, powiat bielski
autor nagrania: Antoni Kroh