Archiwum

O projekcie

Projekt „Archiwum  Jana Taciny – opracowanie, udostępnianie i popularyzacja” ma za zadanie zwiększyć dostępność nagrań muzyki tradycyjnej oraz rękopisów i maszynopisów, które znajdują się w niezbadanym dotąd archiwum. Niepublikowane, a zarazem rzetelnie opracowane materiały ujrzą w końcu „światło dzienne” i będą mogły służyć jako świadectwo minionego czasu.

Archiwum Jana Taciny, znajdujące się w dziale etnografii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (dawniej: Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej) liczy kilkaset pozycji. Składają się na nie między innymi taśmy magnetofonowe, zdjęcia, rękopisy i opracowane, przygotowane do druku materiały oraz maszynopisy, a także prace magisterskie poświęcone jego działalności dydaktycznej.

Zobacz więcej >

 

 

Biogram

Jan Tacina – urodził się 25 października 1909 roku w Oldrzychowicach na Zaolziu. Szkołę średnią rozpoczął w 1922 roku w polskim gimnazjum w Cieszynie, a ukończył w seminarium nauczycielskim w Cieszynie Bobrku, w 1931 roku.

Dokumentację kultury tradycyjnej oraz zbieranie pieśni ludowych rozpoczął już w czasach młodzieńczych. Z tego bogatego zbioru cieszyńskich i zaolziańskich pieśni, przekazanych następnie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, wiele znalazło się w tomie Pieśni ludowe z polskiego Śląska pod red. Jana Stanisława Bystronia (t. I, z. 1-2, Kraków 1927-1934). Dalsze części redagowali Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński, a pieśni zebrane przez Tacinę zostały zamieszczone w zbiorze Pieśni w tomach II i III.

Zobacz więcej >