O autorze

Dariusz Kocemba - absolwent etnologii na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Organizator koncertów muzyki tradycyjnej i autor artykułów na jej temat. Juror wielu konkursów sztuki ludowej oraz imprez folklorystycznych (m.in.: Żywieckie Gody, 3. Konkurs na Budowę Instrumentów Ludowych, Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski „Patroni naszych kościołów” w Stryszawie). Kurator i główny organizator: warsztatów pieśni tradycyjnych Beskidu Śląskiego, warsztatów budowy tradycyjnych instrumentów pasterskich oraz 3. Konkursu na Budowę Instrumentów Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego (2022 rok). Dwukrotny stypendysta programu Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych, realizowanego przez Narodowy Instytutu Muzyki i Tańca. Pomysłodawca oraz koordynator projektu „Muzyka Beskidów”, który prezentuje najwybitniejszych muzyków i śpiewaków z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Autor składa podziękowania za okazaną pomoc podczas realizacji projektu pracownikom Działu Etnografii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – Elżbiecie Filip i Sylwii Grudzień oraz córkom Jana Taciny – Pani Ewie i Pani Dorocie.

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 2023.