Konicki rżaływykonawca: Władysław Worek
data nagrania: 20 lutego 1968 r.
rodzaj pieśni: pieśń miłosna
miejsce nagrania: Mikuszowice, Bielsko-Biała, ur. w Bierach
autor nagrania: Jan Tacina