Gazdoszkowe pole, same fijołeczkiwykonawczyni: Barbara Biel, ur. 1940 r.
data nagrania: 16 września 1965 r.
rodzaj pieśni: pieśń żniwna, dożynkowa
miejsce nagrania: Biery, powiat bielski
autor nagrania: Antoni Kroh